Astrolog Ruža Ružanović

Biografija

Bilo koja životna situacija može da se reši pomoću uputstva koja se nalaze u zvezdama. Potreban vam je neko da ta uputstva pročita što jasnije. “ Kada gledam nečiju planetarnu konstelaciju, vodim se istovremeno i logikom i intuicijom i govorim uvek direktno stvari koje vidim, iz namere da osobu koju savetujem ohrabrim i usmerim u najboljem pravcu. Podstičem ljude da spoznaju sami sebe i da postupaju u skladu sa prilikama u kojima se nalaze”.

bruPošaljite SMS poruku:

BRU Vaš datum, sat i mjesto rođenja, pitanje

na broj

091810109

Na primjer: BRU Danijel, 23.02.1982 13.39, Sarajevo Da li ću naći novi posao do kraja godine? I dobijate odgovor u vidu 5 vezanih SMS poruka u roku od 24 sata!